Snowfall in Washington Square Park

Sonia

Sonia

Goydenko

New York City

30

X

20

$800

Material

fine art photo print

Artwork Info

Gorgeous black and white fine art photo print on Luster paper with a white border

Contact Us
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2018 Stena, Inc.